Dorośli z autyzmem

Osoby z autyzmem z dużymi zaburzeniami i znaczną niepełnosprawnością intelektualną już w momencie wchodzenia w umowną dorosłość są wypierane ze szkół na nauczanie indywidualne, a po skończeniu obowiązku szkolnego zostają w domu rodzinnym bez większych szans na uczestnictwo w życiu społecznym. W takim scenariuszu nieuchronny jest regres w funkcjonowaniu, pojawienie zachowań agresywnych wynikających z braku możliwości komunikowania swoich potrzeb oraz pobyty w szpitalu psychiatrycznym z koniecznością unieruchomienia.

Odpowiednie wsparcie dla tych osób i ich rodzin może zapobiegać czarnemu scenariuszowi. Hospitalizacja jest droższa dla państwa i podatników, niż zapewnienie codziennej terapii.

Na czym polega wsparcie osób z autyzmem prowadzone przez FUNDACJĘ TOTO ANIMO:

  • Trening umiejętności społecznych przez cały rok dla niskofunkcjonujacych i wysokofunkcjonujących osób z autyzmem w ramach Klubu „Ku samodzielności”. Uczestnicy nabywają i trenują różne umiejętności, takie jak.: dbanie o higienę osobistą i czystość otoczenia, gotowanie prostych posiłków, przemieszczanie się środkami komunikacji, spożywanie posiłków w miejscach publicznych, robienie zakupów. Oprócz tego dbamy o kondycję fizyczną podopiecznych,a także zapewniamy różne zajęcia manualne wykorzystujące potencjał naszych podopiecznych.

 

  • Wsparcie terapeutyczne w naturalnym środowisku.

 

  • Wyjazdy sportowo-terapeutyczne dla osób z autyzmem latem i zimą.

 

  • Poradnictwo dla otoczenia osób z autyzmem.

 

  • Działania rzecznicze w Parlamencie, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w samorządach mające na celu możliwość tworzenia małych specjalistycznych placówek dla osób z autyzmem oraz dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i modelowego wsparcia dla osób z autyzmem. Działamy w ramach inicjatywy Chcemy całego życia.

Najęcej informacji z bieżącej działalności klubu Ku samodzielności dla dorosłych osób z autyzmem można znaleźć na naszej stronie na Facebook:

www.facebook.com/FUNDACJATOTOANIMO

Przekaż 1% KRS 0000248779

Przekaż darowiznę na cele statutowe:
Volkswagen Bank Polska S.A. 68 2130 0004 2001 0466 5378 0001