Dwie fundacje - jeden Błękitny Domek

Miejsce

Błętkitny Domek

Termin

wydarzenie ciągłe

Organizator

Kontakt

totoanimo@o2.pl

Jak powstał i czym jest Błękitny Domek?
        

 

Od kwietnia 2019 roku
             na Malichach
                 w Pruszkowie
                    działa miejsce spotkań
                        i terapii osób z autyzmem.
 

 

Jakie były początki Błękitnego Domku?

                    Błękitny Domek został wynajęty na potrzeby
Klubu Ku samodzielności - projektu Fundacji Toto Animo
dofinansowanego z PFRON, w ramach którego dorosłe osoby
z autyzmem mają zabezpieczoną rehabilitację w formie treningu
umiejętności społecznych. Zajęcia odbywają się od poniedziałku
do piątku oraz okazjonalnie w weekendy.

 

                              W 2019 roku do Fundacji Toto Animo zwróciła się
                   grupa rodziców dzieci z autyzmem z gminy Michałowice
                   pokierowana do nas przez pracowników z urzędu gminy,
                   którzy wiedzieli, czym się zajmujemy.
                   Postanowiliśmy zrobić trochę miejsca w naszym Błękitnym
                   Domku dla młodszych kolegów. W weekendy Domek był
                   mało użytkowany, a nasi terapeuci byli chętni do pracy
                   z dziećmi.

 

                 

 

     Gospodarzem Błękitnego Domku jest
Fundacja Toto Animo. Natomiast osoby blisko 
związane z Fundacją Toto Animo założyły drugą
fundację, z nieco różniącymi się celami,
rozszerzonymi, między innymi, o możliwości
prowadzenia zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych i różne działania lokalne,
których nie ma w zapisach statutowych
Fundacji Toto Animo.
Tak narodziła się Fundacja Kraina OZA.

 

Dwie Fundacje – jeden  Błękitny Domek

         Projekty w Błęktinym Domku
początkowo prowadziła tylko Fundacja
Toto Animo. Od 2020 roku współpraca
z Gminą Michałowice została
przekazana Fundacji Kraina OZA.
Natomiast projekty wciąż piszą
i rozliczają te same osoby, co dawniej.
Zespół terapeutyczny jest niemal
tożsamy z zespołem zatrudnianym
w Fundacji Toto Animo.

Partnerzy / sponsorzy