Inicjatywa obywatelska powiatu pruszkowskiego

Miejsce

Powiat Pruszkowski

Termin

od 19 marca 2018 do momentu osiągnięcia 1000 podpisów

Organizator

Kontakt

fundacja@totoanimo.org

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego !

My rodzice niskofunkcjonujących dorosłych niesamodzielnych dzieci z autyzmem, tych najbardziej wykluczonych i zmarginalizowanych przez system wsparcia zwracamy się z prośbą
o poparcie naszej inicjatywy uchwałodawczej.

Z racji zakończenia obowiązku szkolnego przez nasze dzieci Fundacja Toto Animo prowadząca zajęcia dla niskofunkcjonujących dorosłych osób z autyzmem nie otrzymuje systemowego wsparcia między innymi w postaci wysokiej subwencji oświatowej.

W związku z tym nie jest w stanie na równych warunkach uczestniczyć w przetargu
z organizacjami wspierającymi młodsze osoby z autyzmem, którym przysługują dodatkowe środki na prowadzenie terapii.
Nie chcemy, aby nasze dzieci były zamknięte w czterech ścianach domów, a po naszej śmierci
w nieprzystosowanych dla naszych dzieci domach pomocy społecznej i zakładach psychiatrycznych, gdzie będą wegetować faszerowane farmakologią i przypinane pasami.

Dlatego od wielu lat zabiegamy o nieruchomości w Pszczelinie gm. Brwinów o nieruchomości
o powierzchni 6000 metrów kwadratowych będące własnością Powiatu Pruszkowskiego, aby podjąć wysiłek wybudowania tam dziennego ośrodka wsparcia i małego dom mieszkalnego, gdzie nasze niesamodzielne dzieci otrzymają właściwą terapię i będą mogły godnie egzystować w sercu lokalnej społeczności.

Informujemy, iż na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym powiat ma obowiązek wspierać osoby niepełnosprawne.

A my mieszkańcy mamy na podstawie prawa możliwość skorzystać z demokracji bezpośredniej
i wyrazić swoje zdanie w tej palącej sprawie.

Komitet Inicjatywny

W dniu  8 marca 2018 r. spotkaliśmy i utworzyliśmy Komitet Inicjatywny w celu zebrania 1000 podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą do rady powiatu pruszkowskiego.

Jesteśmy mieszkańcami powiatu pruszkowskiego i rodzicami  nisko funkcjonujących dorosłych osób z autyzmem.

Przedmiotem  naszej inicjatywy jest przekazanie przez powiat pruszkowski w trybie bezprzetargowym nieruchomości o numerach ewidencyjnych 299/46 i 299/47 na rzecz Fundacji Toto Animo w celu umożliwienia realizacji jej celów statutowych, a w szczególności utworzenia dziennego ośrodka wsparcia oraz małego domu mieszkalnego stałego pobytu dla naszych niesamodzielnych dzieci.
        

Członkowie Komitetu mają prawo upoważnić zaufane osoby do zbierania podpisów i zobowiązać te osoby do ochrony danych osobowych oraz niewykorzystania podpisów do innych celów,
a tylko w zakresie przedmiotowej inicjatywy uchwałodawczej.
Siedziba Komitetu znajduje się w Pruszkowie przy ul. Wiejskiej 5.
Wszelkie informacje dotyczące naszej inicjatywy można uzyskać pod nr telefonu 668 120 327 oraz 735 977 676.

Członkinie komitetu:

Bożena Okuń
Monika Cycling
Jolanta Kucińska
Hanna Boguta

PROJEKT UCHWAŁY

 

Jeśli jesteś mieszańcem powiatu pruszkowskiego i chcesz wesprzeć naszą inicjatywę, prosimy o kontakt pod nr telefonu 668 120 327 oraz 735 977 676 lub mailowy fundacja@totoanimo.org, lub przez stronę FB fundacji. Podpisy zbieramy w formie papierowej.

Partnerzy / sponsorzy