Klub „Ku samodzielności” kontynuuje działalność dzięki środkom z PFRON

Miejsce

Pruszków, Drzymały 5

Termin

1 stycznia 2018 - 31 marca 2019, według harmonogramu zajęć

Organizator

Kontakt

fundacja@totoanimo.org

Fundacja Toto Animo podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zlecenie realizacji projektu pod nazwą „Ku samodzielności – zwiększenie stopnia samodzielności osób z autyzmem”. Oznacza to kontynuację działalności klubu „Ku samodzielności”. Nadal otrzymujemy wsparcie ze strony Starostwa Powiatu Pruszkowskiego
w postaci użyczenia lokalu. Zajęcia w dalszym ciągu odbywać się będą na terenie Centrum Dialogu Społecznego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 5.

W projekcie przewidziano wsparcie dla dwóch oddzielnych grup.

Do uczestnictwa w projekcie do grupy pierwszej zaprosiliśmy osoby, które brały udział w zajęciach naszego klubu oraz dodatkową osobę, której opiekun zadeklarował chęć i potrzebę dołączenia do klubu.

Grupa druga składa się z uczestników akcji letnich i zimowych prowadzonych w przeszłości przez Fundację Toto Animo. Są to osoby, które już od dawna sygnalizowały nam, że chciałyby uczestniczyć w treningach umiejętności społecznych i spotkaniach z psychologiem, a nie mogą pozwolić sobie na udział w komercyjnych zajęciach (nie przewidujemy żadnej odpłatności od tej grupy).

Pierwsza grupa składająca się z osób niskofunkcjonujących niemówiących spotyka się
w dni robocze. Terapeuci i logopedzi pracują z uczestnikami zajęć nad kompetencjami komunikacyjnymi, głównie alternatywnymi metodami komunikacji oraz korzystaniem
z planu dnia. Uczą się czynności samoobsługowych, higieny oraz zachowań akceptowalnych społecznie. W ramach zajęć kulinarnych przygotowują proste posiłki i sprzątają po nich, oprócz tego dbają o wygląd otoczenia (sprzątanie, zamykanie drzwi, wykorzystywanie przedmiotów zgodnie z przeznaczeniem, tolerowanie przedmiotów ustawionych na odpowiednim miejscu), dbanie o wygląd własny, ubieranie się (np. zawiązywanie butów, zapinanie guzików, rozporka). Oprócz tego odbywają się zajęcia w terenie kształtujące zachowania w miejscach publicznych takich jak transport zbiorowy, placówka gastronomiczna, urząd, basen...

Uczestnicy tej grupy to dorosłe osoby z autyzmem niskofunkcjonujące, ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niemówiące, z trudnymi zachowaniami, które przez wiele lat większość czasu spędzały w domu ze swoimi opiekunami (do rozpoczęcia działalności naszego klubu). Ze względu na brak odpowiedniej terapii w dzieciństwie (18 lat temu i wcześniej nie było stan wiedzy o autyzmie i terapii był na znacznie niższym poziomie niż obecnie) są to osoby słabo funkcjonujące zarówno w domu jak i w społeczeństwie. Nawet nie zostały u nich wypracowane sposoby efektywnego komunikowania się. Brak specjalistycznych zajęć powoduje u takich osób regres w ogólnym funkcjonowaniu, co z kolei w coraz większym stopniu uzależnia ich od opiekunów. Są to osoby, których nie chcą przyjmować na zajęcia ŚDS-y i WTZ-y w powiecie pruszkowskim i grodziskim. Natomiast nie znoszą one uciążliwości związanych z przejazdami, takich jak tłok, korki, długie oczekiwanie, nieprzewidywalne zmiany tras. Nawet podczas zajęć grupowych wskazane jest wsparcie jednego terapeuty na jednego uczestnika.

Rozszerzamy działania klubu "Ku samodzielności" o zajęcia dla młodzieży z autyzmem wysokofunkcjonującej. Zajęcia odbywać się będą w weekendy lub po południu. Przewidujemy naukę samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego i funkcjonowania w przestrzeni publicznej, np. sklepie, urzędzie, miejscu pracy. Celem zajęć jest m.in. wykształcenie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia oraz umiejętności planowania czasu i wydatków. Jako ćwiczenie i sprawdzian umiejętności planowania uczestnicy zaplanują trzydniowy wyjazd dysponując ograniczonym budżetem.

Przedyskutujemy w grupie, na jakie trudne sytuacje życiowe napotykają uczestnicy naszych zajęć i wypracujemy sposoby, jak sobie z nimi radzić. Uczestnicy podzielą się
z pozostałymi osobami swoimi indywidualnymi osiągnięciami, takimi jak np. zdobycie pracy, zdanie egzaminu na prawo jazdy. Prezentacje te posłużą również na ćwiczenie formułowania zrozumiałych wypowiedzi.

Dla każdego uczestnika opracowywany jest indywidualny plan działania.

Aktualności z zajęć można znaleźć na naszej stronie na Facebook'u.

Partnerzy / sponsorzy

 

 

PFRON dofinansuje realizację projektu w terminie
01 stycznia 2018 do 31 marca 2019 
w wysokości 370 229,50 złotych

 

 

     Powiat Pruszkowski - bezpłatne użyczenie lokalu na czas trwania zajęć "Ku samodzielności"